Tamponic pH

Pomocný rostlinný přípravek

Draslík a polykarboxylové kyseliny pro stabilizaci pH (pH mezi 5 – 6).


Tamponic® pH je tekutý přípravek používající se ke stabilizaci pH. Díky obsahu draslíku a polykarboxylových kyselin zlepšuje průnik a efektivitu přijímaných živin. Má mírně okyselující účinek.

PH směsi je udržováno v v optimálních hodnotách mezi 5 – 6. a nedochází ke změnám jeho hodnot, čímž je zajištěna vyšší účinnost pesticidů a hnojiv. Další výhodou je snížení koncentrace solí, které by mohly nepříznivě reagovat s jinými používanými přípravky a snižovat tak jejich účinnost.


Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost                                                        hodnota

K2O                                                                  16,57 %

polykarboxylové organické kyseliny


Obsah rizikových prvků

Splňuje zákonem stanovené limity (v mg prvku na kg hnojiva): kadmium 1, olovo 10, arsen 20, chrom 50.


Rozsah a způsob použití

Přípravek podporuje stabilitu, průnik a účinnost živin, biostimulantů a agrochemikálií. Hodí se pro aplikaci na list pro všechny typy plodin.


Doporučené dávkování

0,5 až 1 ml/l pro stabilizaci pH kolem šesti – ve hnojivové směsi určené pro foliární aplikaci.


Kompatibilita

Lze mísit s většinou běžně používaných hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. Chcete – li mísit se sloučeninami mědi, síry, nebo sloučeninami se zásaditou reakcí, proveďte nejprve test kompatibility.