Zemědělské poradenství od zasetí po sklizeň

Poradenství pro naše klienty provádíme s maximální intenzitou a klademe si za cíl stabilizovat Vaše výnosy a trvale je udržet. Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně. Našimi zákazníky jsou malé rodinné farmy i velké zemědělské subjekty.

Jarní sezóna

 • doporučíme správnou dávku regeneračního přihnojení dle aktuálního stavu porostu
 • naplánujeme kompletní ochranu a výživu pro celé jaro u ozimých plodin i u jařin
 • povedeme váš porost až do sklizně (práce s regulátory růstu, stimulátory růstu)

Podzimní sezóna

 • doporučíme správnou odrůdu a hybrid na váš pozemek
 • zvolíme správný výsevek dle lokality a nadmořské výšky
 • připravíme plán hnojení pro konkrétní plodinu na základě rozborů půdy a rostlin
 • doporučíme nejvhodnější pesticidní ošetření plodin dle tlaku chorob a škůdců

Polní dny a školení

 • pořádání polních dnů u našich zákazníků
 • pořádání školení a seminářů pro zemědělskou veřejnost

Zajistíme rozbory půdy a rostlin

Pro naše klienty jsme schopni zabezpečit rozbory půdy a rostlin. V rozborech zjišťujeme aktuální stav prvku (N,P,K,Ca, Mg, B,S, Mn,Zn,Cu,Mo). Na základě rozboru půdy a rostliny, jsme schopni cíleně reagovat na potřeby dané plodiny.

Rozbor půdy je komplexní služba

 • odběr vzorku
 • analýza složení
 • doporučení na základě analýzy