Power® N

Pomocný rostlinný přípravek

Přípravek pro maximální využití N z minerálních hnojiv

Power® N je produkt na bázi aminokyselin, organických kyselin, hořčíku a řady specifických mikroprvků, které zlepšují účinnost a absorpci hnojiv. Jedná se o dusíkatý roztok, který umožňuje snížit množství potřebných dusíkatých hnojiv. Biostimulační účinek aminokyselin zvyšuje růst kořenového vlášení. Obsahuje důležité mikroprvky, zejména hořčík, který je nezbytnou součástí molekuly zodpovědné za fotosyntézu a také mikroelementy, jako je mangan, zinek a bór, které hrají zásadní roli v mnoha metabolických procesech rostliny. Organické kyseliny a cukry přítomné v produktu podporují rhizosféru a zajišťují zadržování a absorpci vody a živin.


Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost                                hodnota

N                                                      5,26%

MgO                                                 2,62 %

Mn                                                     0,13 %

Zn                                                   0,065 %

B                                                         0,13 %

volné aminokyseliny                       17,09 %


Obsah rizikových prvků

Splňuje zákonem stanovené limity (v mg prvku na kg hnojiva): kadmium 1, olovo 10, arsen 20, chrom 50.


Rozsah a způsob použití

Mezi hlavní agronomické přínosy patří vyšší účinnost, snížená spotřeba anorganického dusíku. Jde o šetrnější řešení – vyšší ziskové marže. Výhodou je větší soulad s legislativou a šetrnost vůči životnímu prostředí.


Doporučené dávkování

obilí 3 - 5 l

řepka 3 - 5 l

přidáním do hnojivového roztoku nebo kapalných N hnojiv. 


Kompatibilita

Lze mísit s většinou běžně používaných hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. Chcete – li mísit se sloučeninami mědi, síry, nebo sloučeninami se zásaditou reakcí, proveďte nejprve test kompatibility.