Podzimní seminář - ZMĚNA TERMÍNU - 31.8.2020

Jako každoročně jsme pro Vás na středu 31.8.2020 připravili seminář zaměřený na zhodnocení sklizně a aktuální doporučení pro podzim.

POZVÁNKA NA PODZIMNÍ SEMINÁŘ

BUPOR poradenství ve výživě a ochraně rostlin, s.r.o.

KDY:                                   31. 8. 2020  - NOVÝ TERMÍN

KDE:                                   Restaurace Centrum Lihovar - Třebíč

CENA:                                               ZDARMA

PROGRAM:                  8:30 – 9:00 prezence, snídaně

                                   9:00 – 12:00 přednáškový blok

TÉMATA:

  • Zhodnocení výsledků sklizně 2020 podniků v poradenství
  • Shrnutí ročníku 2019/2020 – co ovlivnilo výnosy u řepky a obilovin
  • Řepka ozimá – ošetření na podzim
  • Pšenice ozimá – ošetření na podzim – doporučené odrůdy, výsevky, hnojení, ochrana
  • Náklady a výnosy v řepce a v obilí podniků v poradenství za celý rok
  • Podzimní akční balíčky pro řepku a obilí
  • Magdalena Furová – charitativní akce – závěrem

OBĚD

Předpokládaný konec akce                     14:00

Vstup pouze pro zástupce prvovýroby! Zákaz pořizování jakéhokoli záznamu!

Přihláška nejpozději do 28. 8. 2020 – infobupor@email.cz,  tel.: 721 422 572