Poděkování z Oblastní charity Třebíč

Oblastní charita Třebíč děkuji firmě Bupor za podporu