Nabídka hnojiv

Naši nabídku hnojiv jsme rozšířili o Síran vápenatý, Dolomit a Popel ze slámy. Osvědčenou Masokostní moučku nabízíme i nadále.

Síran vápenatý

CaSO4

Síra - SO3   - min. 35%

Vápník - CaO - min. 25%

Aplikace ideálně jaro (řepka, mák, obilí, kukuřice, sója, vojtěšky k předplodině)

Rozmetání na 18m - dávka 0,5-1 tuna

Síra velmi pohyblivá

Hnojivo vhodné do všech plodin náročných na síru

Vhodné hnojivo na nízké pH, neokyseluje půdu               

Dolomit

Frakce 0-3 mm

Bezproblémová aplikace

Závozy 25 tun

MgCO- 41%

CaCO3 - 54%

Rychle působící dolomitický vápenec s výborným poměrem hořčíku a vápníkuPopel ze slámy

K2O - 10-20%

P2O5 - 2-3%

S - 2%

CaO - 6-7%

Aplikace před setím - max. 2 tuny

Zásobní hnojení draslem

Hnojivo s vysokým obsahem draslíku, vhodné na půdy s nízkým obsahem draslíku nebo na půdy kde je draslík vázán na půdní koloidy a není přístupný pro rostliny

Závozy - cca 30 tun


Masokostní moučka

NPCa organické hnojivo

Registrace EZ

Dávka max. 2 tuny

P2O- min. 6%

N - min. 7%

CaO - min. 7%

Řepka, kukuřice, obilí