Lednový Seminář 17.1.2020.

Seminář s aktuálním doporučením a použitím insekticidů v roce 2020

POZVÁNKA NA LEDNOVÝ SEMINÁŘ

související s novou legislativou pro použití insekticidů a zrušení používání organofosfátů na neonikotinoidů!!!!!


BUPOR poradenství ve výživě a ochraně rostlin,  s.r.o.

KDY:                                   17.1.2020

KDE:                                   Restaurace Dobrá chvíle - Neslovice

PROGRAM:                  8:30 – 9:00   prezence, snídaně

                                   9:00 – 11:00 přednáškový blok

TÉMATA:

  • Vyřešení již svezených odpadů od pesticidů 2019 – razítko od zákazníků sebou – NUTNÉ!!!!! (Bc.Karel Brázdil)
  • Obnovení smluv na poradenství, pesticidy a evidence na rok 2020 (Jana Buriánková)
  • Nová legislativa ohledně používání insekticidů (neonikotinoidů, organofosfátů)  (Ing. Petr Buriánek)
  • Praktická doporučení pro jaro 2020 v řepce a v obilovinách     (Ing. Petr Buriánek)
  • Možnost dovezení rostlin z vlastních porostů a doporučení na jarní sezonu ohledně hnojení (Bc. Karel Brázdil)
  • Předkup – akce insekticidy, doporučení na jaro 2020 (Bc. Karel Brázdil)
  • Charitativní akce pro Magdalenu Furovou – přípravky firmy Bioiberica + Blackjak

OBĚD

Předpokládaný konec akce                     12:00

Vstup pouze pro zástupce prvovýroby! Zákaz pořizování jakéhokoli záznamu!