Codasil®

Pomocný rostlinný přípravek


V hlavní roli křemík a aminokyseliny


Codasil® je tekutý přípravek bohatý na křemík, volné aminokyseliny a peptidy. Synergie mezi těmito hlavními složkami zajišťuje vyšší produkci, výnos a kvalitu pěstovaných plodin. Je vyvinut s vysoce asimilovatelnou formou křemíku, která plodinám pomáhá zvýšit efektivitu využití přijímaných živin a zlepšit jejich toleranci vůči abiotickému stresu. A snížit fytotoxicitu způsobenou těžkými kovy. Efektivní využití vody udržuje osmotickou rovnováhu, reguluje a snižuje oxidační stres.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost                                                      hodnota

amorfní oxid křemičitý (SiO2)                          20,00

ve vodě rozpustný oxid draselný (K2O)           11,20

aminokyseliny                                                     4,30


Obsah rizikových prvků

Splňuje zákonem stanovené limity (v mg prvku na kg hnojiva): kadmium 1, olovo 10, arsen 20, chrom 50.


Rozsah a způsob použití

Codasil® je ve vodě plně rozpustný, lze aplikovat zálivkou či foliárně. Při aplikaci na list vytváří fyziologickou bariéru proti nepříznivým faktorům. Rostlina tak má vyšší odolnost vůči odpařování vody, což je za klimatických podmínek v posledních letech víc než žádoucí. Doporučuje se ro polní plodiny, sady, vinnou révu...


Doporučené dávkování

Doporučuje se aplikovat foliárně před nástupem stresu a to v dávce 0,5 l/ha. Za sezónu se doporučují čtyři aplikace. Doporučuje se začít s aplikací v době květu nebo před nástupem stresu, u polních plodin a obilovin je ideálním obdobím pro aplikaci doba na začátku odnožování.


Kompatibilita

Lze mísit s většinou běžně používaných hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. Chcete – li mísit se sloučeninami mědi, síry, nebo sloučeninami se zásaditou reakcí, proveďte nejprve test kompatibility.