Codamin® B-Mo

vodorozpustné organominerální hnojivo

Codamin® B – Mo je přípravek speciálně vyvinutý pro plodiny, které mají vysoké požadavky na bór. Jedná se o hnojivo obsahující aminokyseliny a mikroelementy bór a molybden. Aminokyseliny podporují jeho transport a pronikání buněčnými stěnami, což podporuje fyziologické procesy kvetení, opylování, plodnosti a násady plodů. Aplikace bóru a molybdenu s aminokyselinami usnadňuje syntézu vlastních proteinů. Tato synergická činnost má příznivý vliv na klíčení, kvetení, opylování, výnos a kvalitu sklízených plodin. Codamin® B-Mo dále stimuluje a zvyšuje odolnost rostlin vůči nepříznivým podmínkám.


Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost                             hodnota

B                                                 6,4%

N                                                6,27 %

Mo                                              0,2 %

volné aminokyseliny                12,3 %


Obsah rizikových prvků

Splňuje zákonem stanovené limity (v mg prvku na kg hnojiva): kadmium 1, olovo 10, arsen 20, chrom 50.


Rozsah a způsob použití

Osvědčuje se používat ve fázi kvetení (řepka, slunečnice, pšenice). Zajišťuje vyšší výnos a kvalitu pěstovaných plodin. Šetří rostlinu před vynaložením vlastní energie, zajišťuje vyšší odolnost vůči nepříznivým podmínkám. Vyšší výnosy a kvalitu pěstovaných plodin.


Doporučené dávkování

foliárně – 200 – 250 ml/ 100 l

1 – 3 aplikace za vegetační cyklus

zálivkou – 5 l/ ha

2 – 3 aplikace za vegetační cyklus


Kompatibilita

Lze mísit s většinou běžně používaných hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. Chcete – li mísit se sloučeninami mědi, síry, nebo sloučeninami se zásaditou reakcí, proveďte nejprve test kompatibility.