Codamol®

Pomocný rostlinný přípravek


Stop nerovnováze při asimilaci molybdenu


Codamol® je biostimulant obsahující aminokyseliny v kombinaci s dusíkem, borem a molybdenem. Používá se jako prevence proti nedostatku či nerovnováze při asimilaci molybdenu, který je zvláště důležitým prvkem při kvetení a nasazování plodů.


Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost                            hodnota
N                                           3,36 %

P2O                                     11,6 %

B                                            0,23 %

Mo                                         3,48 %

volné aminokyseliny             2,32 %


Obsah rizikových prvků

Splňuje zákonem stanovené limity (v mg prvku na kg hnojiva): kadmium 1, olovo 10, arsen 20, chrom 50.


Rozsah a způsob použití

Molybden obsažený ve výrobku Codamol® pomáhá při asimilaci dusíku a je důležitou součástí enzymatických reakcí v rostlinách. Jeho přidání pomáhá zvýšit produkci a zlepšit kvalitu sklízených plodin.


Doporučené dávkování

obilí     -     0,5 l

řepka  -         1 l

Doporučená dávka by měla být 2 až 3 aplikace za vegetační cyklus.


Kompatibilita

Lze mísit s většinou běžně používaných hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. Chcete – li mísit se sloučeninami mědi, síry, nebo sloučeninami se zásaditou reakcí, proveďte nejprve test kompatibility.