Codafol® P54

pomocný rostlinný přípravek

Ideální volba při nedostatku fosforu.

Hnojivo na bázi roztoku fosforu a dimethylsulfoxidu.


Codafol® P54 je listové hnojivo s vysokou koncentrací fosforu doplněné dimethylsulfoxidem, který u rostlin zvyšuje asimilaci fosforu. Je řešením při nedostatku fosforu, podporuje tvorbu kořenů a zajišťuje dobrou kvalitu dozrávaných plodů. Podporuje fotosyntézu, zakořeňování a následný růst kořenů a zvyšuje přísun energie.


Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost                                hodnota

P2O                                         850 g/l

dimethylsulfoxid                           10 ppm


Obsah rizikových prvků

Splňuje zákonem stanovené limity (v mg prvku na kg hnojiva): kadmium 1, olovo 10, arsen 20, chrom 50.


Rozsah a způsob použití

Codafol® P54 je produkt určený pro jakoukoliv plodinu s výraznou potřebou fosforu. Doporučuje se aplikovat před kvetením, při kvetení či metání a nasazování plodů.


Doporučené dávkování
obilí – 0,25 l

řepka – 0,5 l

jedna až dvě aplikace za vegetační cyklus


Kompatibilita

Lze mísit s většinou běžně používaných hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. Chcete – li mísit se sloučeninami mědi, síry, nebo sloučeninami se zásaditou reakcí, proveďte nejprve test kompatibility.