Charitativní akce Kids for Kids

Již 3 rokem  přispíváme občanskému združní Kids for kids, z.s. na realizaci jejich charitativních projektů.

Kids for Kids, z.s. Třebíč   - již 3 rokem  přispíváme občanskému združní Kids for kids, z.s. na realizaci jejich charitativních projektů jako je financování vybavení regionálních zdravotních zařízení (nemocnice Třebíč), finanční pomoc v realizaci vzdělávacích programů pro děti pro neziskovou nevládní vzdělávací instituci Chaloupy působící v kraji Vysočina, podporující Rannou péči Třebíč a podílející se mimo jiné na transportu zdravotnických pomůcek pro Ukrajnu a jiné.