Blackjak®

Vysoce stlačený přírodní organický humus – koncentrát přírodního Leonarditu - pomocný rostlinný přípravek.

Při přípravě Blackjaku jeho roztoku se nepoužívají žádné agresivní chemikálie ani externí podmínky, jako pH nebo teplota.

Jak Blackjak působí?

Má schopnost uchopit a udržet makro i mikroprvky ve formě přístupné pro kořeny a pak i foliárně přes listy. Dosahuje toho reakcí zvanou chelatizace, kterou provádí přes svou velkou výměnnou kapacitu iontů, tím pádem funguje jako most mezi půdou a kořeny rostlin a umožňuje tak efektivní tok živin pro růst rostlin.

Kolik humózních látek je v Blackjaku?

Je to 75 % (jsou to především fulvo a humínové kyseliny).

Kolik leonarditu je v Blackjaku?

Je to 29 %

  • Jeho obrovskou výhodou je jeho kyselé pH (4,0–5,0)
  • Tím prudkým okyselením dokáže z půdy zpřístupnit navázané mikro a makro prvky, které jsou zde navázány.  
  • V pohodě lze používat v tank mixu s hnojivy a pesticidy a ještě je zvýhodňuje, protože změkčuje a neutralizuje vodu a snižuje její povrchové napětí.  
  • Zlepšuje a zrychluje klíčení, stimuluje růst kořenů především sílu a dloužení, uvolňuje vázané prvky z půdy do rostliny (působí jako katalyzátor) a zprostředkovává přechod mnoha prvků z nepřístupných forem v půdě na přístupné pro rostlinu. 

Rozsah a způsob použití:

Blackjak® je koncentrovaný vodný roztok huminových kyselin, fulvokyselin, hymatomelanových kyselin a mikro-prvků, který je vhodný k půdní (na široko, pásově, kapkově) i listové aplikaci. Je možné jej použít samostatně nebo ve směsi s prostředky na ochranu a výživu rostlin (před mícháním v tanku je vhodné provést zkoušku míchání v menším objemu). Přirozeně kyselé pH přípravku umožňuje míchání i s kyselými přípravky a rovněž umožňuje snižování pH tank-mixů. Huminové látky v půdě přirozeně zlepšují přístupnost živin a spolu s organickou hmotou zvyšují mikrobiální aktivitu v půdě. Díky tomu Blackjak® zlepšuje vitalitu porostů a přispívá ke zvýšení výnosu a zlepšení kvality sklizně.  Foliární aplikace huminových látek stimuluje tvorbu a funkci enzymů v rostlině, nepřímo stimuluje dýchání, dělení buněk a působí podobně jako auxiny.

Doporučené dávkování

  • Aplikace na půdu:  4–5 l/ha u jednotlivé aplikace
  • Aplikace na listy:  0,5–1,5 l/ha u jednotlivé aplikace