AminoQuelant®-Cu

Korektor stresu při deficitu Cu Roztok mědi v chelátové vazbě s aminokyselinami - vodorozpustné organominerální hnojivo.

Měď hraje hlavní roli při reprodukčním růstu rostlin. Proto může být při jejím nedostatku narušena zvláště tvorba zrna, semene a plodů.

AminoQuelant®-Cu chrání před oxidačním stresem, protože měď je katalytický kofaktor v mnoha oxidačně-redukčních reakcích a strukturální složka mnoha proteinů (metaloproteinů tvořených sekvencemi aminokyselin spojených s mědí). Měď se podílí na přepravě elektronů a je zásadní pro fotosyntézu a dýchání rostliny. Více než polovina mědi se v rostlinách nachází v chloroplastech a účastní se reakcí fotosyntézy.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Celkový dusík (N)  1,0 % Vodorozpustná měď (Cu) v chelátu s kyselinou glukonovou  5,0 % Volné aminokyseliny min.  5,0 % pH  2,1–3,1

Obsah rizikových prvků

Splňuje zákonem stanovené limity (v mg prvku na kg hnojiva): kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 20, 
 chrom 50.

Rozsah a způsob použití

AminoQuelant®-Cu obsahuje měď v chelátové vazbě s L-α-aminokyselinami. To usnadňuje pohyb mědi v rostlině, protože tento prvek mobilizuje komplexaci s aminokyselinami jak v xylému, tak ve floému.

Povoleno jako fungicid v ekozemědělství!

Doporučené dávkování

  • Obiloviny, řepa ozimá, mák, luskoviny, kukuřice:
    • 0,5–1l/ha. 1–2 aplikace mezi etapami vzniku odnoží a 1 cm klasu. Při použití ve fázi T2 a T3 spolu s AminoQuelant®-Zn zvyšuje odolnost rostlin proti slunečnímu úpalu a vysokým teplotám.
  • Ostatní plodiny:
    • 0,5–1 l/ha na jedno použití. Podle potřeby lze opakovat po 10–15 dnech.

Kompatibilita

Lze mísit s většinou běžně používaných hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. Pří mísení se sloučeninami síry se doporučuje nepřekračovat dávku 100 ml/100l vody.