Spray-Aide®

Pomocný přípravek, adjuvant, pro úpravu pH vody, zlepšuje pronikání přípravků do rostliny a jejich pokryvnost a roztažitost.

  • Pomocný přípravek, adjuvant.  
  • Acidifikace – úprava pH vody.  
  • Zlepšení kompatibility přípravků (jejich rozpuštění a příjmu pro rostlinu).  
  • Výrazné zlepšení rozprostření přípravků po rostlině nebo půdě.
  • Udržování postřikové techniky v čisté a správné funkčnosti.
  • Zlepšuje pronikání přípravků do rostliny a jejich pokryvnost a roztažitost.

Jde míchat se všemi fungicidy, herbicidy, insekticidy a listovými hnojivy. Nepoužívat s měďnatými fungicidy a mikro prvky obsahujícími měď.

Použití

  • pro úpravu pH vody a kompatibilitu přípravků 50–60 ml na 100 l vody, do půlky voda, pak Spray-Aide®, potom prášky a pak suspenze a naposled emulze. Nakonec ostatní věci. 
  • Udržování postřikovače 30–120 ml/100 l vody jedenkrát za 2–3 týdny. 
  • Čištění postřikovače 120–250 ml/100 l vody. Větší dávka je v dle tvrdosti vody. 

Záruka 5 let / Uskladnění 2–40 °C  Kanystry 1 galon